ଯେତେବେଳେ କୂଅ ଭିତରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେଇଗଲେ ଚିତା ବାଘ କୁ ବିଲେଇ, ତାପରେ..

ନାଶିକ୍ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଶିକ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଲେଇ ଚିତାବାଘ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ଚିତାବାଘଟି

Read more

କଣ ଆପଣ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ୪ ଟି ଆପ୍, ତେବେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ତାଗିଦ୍ କରିଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଅନ-ଇନଷ୍ଟାଲ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ AnyDesk, Quick Support, Teamviewer ଏବଂ Mingleview ଆପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ

Read more