ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିଗ କୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଉତ୍ତମ ଜାଣନ୍ତୁ

ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ଯାଏ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଗ ଠିକ୍, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି | ଶୋଇବା ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗର ନିଜସ୍ୱ ଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି | ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିଗରେ ସୁନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ଶୋଇବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ |

ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସକାରାତ୍ମକତାର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଯାଇ ଶୋଇଥା’ନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସକରାତ୍ମକତା ବଢ଼ଇଥାଏ | ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ | ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ବିିଶ୍ଵୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଖ୍ୟାତିର ଖ୍ୟାତି ବଢାଇ ଦିଏ

ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିଗ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଶୋଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ

ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଶୋଇବା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିଗରେ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଉପକୃତ ହୁଏ | ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି | ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ନାହିଁ

ମଇଳା ହାତ କିମ୍ବା ପାଦରେ କେବେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
ଭଙ୍ଗା ଶଯ୍ୟା, ଶଯ୍ୟା କିମ୍ବା ମଇଳା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ କେବେବି ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
କୌଣସି ଅନ୍ଧାର ଘରେ କିମ୍ବା ଏକାକୀ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *