ମଟନ ଦୋକାନୀ ସୋନୁ ସୁଦ୍ ନାମ ରେ ନିଜ ଦୋକାନ କରିଦେବା ପରେ ସୋନୁ କହିଲେ କି ଆରେ ମୁ ତ ନିରାମିଷ ଖାଏ

ମହାମାରୀ ସମୟରେ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋନୁ ସୁଦ ଏକ ସୁପର ହିରୋ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ, ଅତୀତରେ ଅନେକ  ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ର ନାମ ସୋନୁ ଙ୍କ ନାମ ରେ ରଖିଥିଲେ | ନିକଟରେ ସୋନୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ମଟନ୍ ଦୋକାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ

ନିକଟରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିପ୍ ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମଟନ୍ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୋକାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କରିମନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ | ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସ୍ୱରରେ, ସୋଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଲେ, “ମୁଁ ଏକ ଶାକାହାରୀ.. ମୋ ନାମରେ ଏକ ମଟନ୍ ଦୋକାନ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି?

 

ତେବେ ସୋନୁ ଙ୍କ ଏହି ତ୍ୟାଗ କୁ ଲୋକ ଆଜି ଯାଏ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି , କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ରେ ଏହି ଲୋକ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ସେ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ସତରେ ସୋନୁ ଭଗବାନ ଙ୍କ ରୂପ ହିସାବ ରେ ଲୋକ ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *